XML Nedir?

XML dosyaları, Genişletilebilir Biçimlendirme Dili ile yazılmış dosyalara atıfta bulundukları için çeşitli

uygulamalar tarafından kullanılan dosyalardır. Bu, etiketleri içeren ve onu özniteliklerin yanı sıra nesne tanımı için kullanan bir biçimdir. Bu dosyalar, bir HTML belgesine kıyasla biçimlendirme açısından biraz benzerdir, ancak verileri tanımlamak için özel etiketler kullanılır. Bu XML dosyaları, çeşitli uygulamalardan gelen verileri İnternet üzerinde depolamak ve aktarmak için kullanılan yaygın yöntemlerdir ve metin belgelerinde geldikleri için herhangi bir metin düzenleyicide düzenlenebilir. Bu XML dosyalar yalnızca herhangi bir metin düzenleyici kullanılarak açılamaz, aynı zamanda herhangi bir metin düzenleyiciyle de oluşturulabilir. Tek fark, bu formatın daha katı kurallara sahip olmasıdır, çünkü bu dosyaların özellikle XML belgeleri ve verilerin geçerliliği söz konusu olduğunda iyi biçimlendirilmesi ve geçerli olması gerekir. Bu dosya türünün en iyi özelliği, çok esnek ve basit olmasıdır, bu da bu XML formatını kullanan kullanıcıların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeyi gerçekten tenezzül etmesini sağlar.