Zaman Damgası (Time Stamp)

Zaman Damgası (Time Stamp); Bilgisayar ağlarında iletilen mesajlara eklenen ve mesajın yazıldığı zamanı güvenli olarak belgeleyen

damgaya verilen isimdir..