Xml entegrasyonu

XML Entegrasyonu e-ticaret siteleri için, bir e-ticaret sitesine ait olan verilerin XML haline çevrilerek, farklı bir diğer e-ticaret sitesine

aktarılması anlamına gelmektedir. XML Entegrasyonları verinin cinsine göre günlük, haftalık veya saatlik olarak planlanabilir.Diğer siteye yüklenen ürünler belirli aralıklarla güncellenir.