Güven Damgası

Kısaca bahsedecek olursak Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğde belirlenen asgari

güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcısı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen bir elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.Güven damgası güvenli bir e-ticaret deneyimi yaşamak için hayatımıza giren bir elektronik işarettir.