E-Dönüşüm

E-Dönüşüm; kamu ve özel sektörde hızla yaygınlaşan kayıtlı elektronik posta (KEP), e-tebligat, e-yazışma, e-fatura, e-arşiv fatura

e-defter, e-beyanname, e-bildirge, e-devlet kapısı ve yeni başlayan e-kimlik uygulamalarının tamamını kapsıyor. Çevre dostu olan e-dönüşüm, süreçlerin hızlanmasını, insandan kaynaklanan hataların önlenmesini, maliyetlerin düşürülmesini ve kazancın artmasını sağlıyor.

E- dönüşüm sistemleri dijital dönüşümün yansıması diyebiliriz.e-Dönüşüm süreci için başlangıç sayılabilecek nokta olan e-imza, 2004’te yapılan 5070 Sayılı Kanun ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Elektronik dönüşümü sağlanan tüm uygulamalar, e-imza üzerine kurulu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer e-dönüşüm sistemlerini sıralayacak olursak;

e-Fatura

Gelir İdaresi tarafından belirlenen ve aynı zamanda basılı fatura ile aynı yasal niteliklere ve geçerliliğe sahip olan elektronik bir belge türü olarak e-fatura, operasyonel süreçlerin hızlanmasını sağlıyor. E-fatura maliyeti düşürmede önemli rol oynamaktadır.

e-Arşiv

E-fatura kullanan mükelleflerin yararlanabileceği e-arşiv sistemi, faturaların ilk kopyalarının, nihai tüketiciler de dahil olmak üzere tüm müşterilere elektronik ortamda (Dijital) gönderilmesine ve elektronik ortamda saklanmasına olanak tanımaktadır.

e-Defter

Her yıl noterde noter gözetiminde basılan muhasebe defterleri, e-defter sistemi ile elektronik ortamda hazırlanıp zaman damgası kullanılarak imzalanıp ibraz edilebilmektedir. Defter arşivleme sıkıntısını ortadan kaldırmakta olan e-defter, sistemin daha düzenli işlemesini sağlıyor. E-Faturaya gönüllü geçiş yapan bir çok firmaların e-defter kullanması gerekmiyor.

e-İrsaliye

Sevk irsaliyesinin elektronik belge olarak dijital ortamda düzenlenmesine olanak tanıyan e-irsaliye uygulaması. E-irsaliye alıcıya elektronik ortamda (Dijital) iletilebiliyor ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor.

e-Mutabakat

Firmalarla alacak verecek üzerine yapılan mutabakatlarının dijital ortama taşındığı e-mutabakat sisteminde cari hesapların dataları alıcıya elektronik ortamda ulaştırılıyor. Bu sayede daha hızlı ve sağlıklı bir iletişim kurulması mümkün oluyor.

e-Yedekleme

Dolaplarda ya da bilgisayarda tutulan verilerin yangın, bilgisayarın çökmesi gibi gibi risk durumlarında kaybolabiliyor. E-yedekleme sistemi ile belgelerin dijital ortamda saklanmasıyla bu riski ortadan kalkıyor.

e-Serbest Meslek Makbuzu (eSMM)

Serbest meslek mensupları mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen makbuzun elektronik ortamda (Dijital) düzenlendiği e-SMM sisteminde serbest meslek erbabı, makbuzu elektronik ortamda iletebiliyor. Sistemde oluşturulan makbuzlar elektronik ortamda saklanıp raporlanabilmektedir.

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM)

Defter tutmakta olan Çiftçilerin, defter tutmayan çiftçiler ile yaptıkları alışverişler sırasında düzenledikleri belge olarak bilinen müstahsil makbuz da elektronik ortamda düzenlenebiliyor. Bu e-dönüşüm uygulaması sayesinde müstahsil makbuzu, hem kâğıt hem de e-ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmektedir.

e-Bilet

Dijital bilet olarak adlandırılan e-bilet en çok hava yolu şirketinin,yolcu taşımacılığı yapan otobüs şirketlerinin verdiği biletlerle ilişkilendiriliyor. E-bilet ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak biletler, elektronik ortamda oluşturulabilmekte olup aynı zamanda, saklanabiliyor ve ibraz ve rapor edilebiliyor.