C2C E-ticaret Paketi

C2C ’nin açılımı (Consumer to Consumer) anlamına gelir. Tüketiciden tüketiciye yapılan e-ticaret ’in kısaltılmış uluslarası anlamıdır. Tüketiciler

arasında yapılan online alışverişi ifade eder.Bu eticaret modelinde tüketiciler online web sitesinde ürün ve hizmetlerini sergilerler. Alıcılar da tüketicilerdir, Satışan sunulan ürün ve hizmetleri online veya offline olarak satın alırlar.

Satıcılar tek tek yada toplu bir şekilde ürün aktarımı yaparak C2C Entegrasyonu ( Pazaryeri Entegrasyonu ) yaparlar ve ürünlerini platformda satışa açarlar.

Ülkemizde C2C Eticaret modeline örnek olarak www.trendyol.com , www.n11.com sitelerini örnek verebiliriz.