B2B E-ticaret Paketi

B2B firmadan firmaya yapılan e-ticaret modelidir. Uzun adı (Business to business) 'dır.Ülkemizde de en sık kullanılan e-ticaret

modellerinden birisidir. Bir firmanın kendi bünyesinde veya farklı firmaların birbiri arasında yaptığı e-ticareti ifade eder.Genel olarak Bayi ağı olan işletmeler tercih ederler.

B2B e-ticaret modelinde alıcı firmalar ve satıcı firmalar aynı web sitesinde buluşurlar. B2B platfromları satmak istenilen ürün ve hizmetlerin online olarak sunulduğu ve anlatıldığı e-ticaret portallarıdır. Bu platformlarda fiyat sunma, teklif alma ve verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda alıcı firmalar da satıcı firmaların fiyat ve tekliflerini değerlendirme olanağı bulurlar.